Efter i mange år (over 40) at have været 'amatør-lugekoner' i vor egen have i den sparsomme fritid arbejdslivet tillod, er vi efter overgang til den 3. alder  (pensionsalderen) kommet til den slutning, at vi nu kan betegne os som 'rigtige' 

lugekoner

I 'Ordbog over det Danske Sprog - dansk i perioden 1700-1950'  har vi fundet denne ordforklaring:

Lugekone, arbejdskone, som udfører (lever af) lugning.


Og vel vi er fra perioden før 1950 - men der findes vel næppe her i vort land i det 21. århundrede nogen lugekoner efter den definition og forøvrigt har de i givet fald fået en passende ny stillingsbetegnelse som f. eks. parkmedhjælper, jordbrugsassistent eller bedentreprenør. Da vi ikke ønsker sådanne betegnelser knyttet til vort virke i vor have og med ligestillingsloven i baghovedet definerer vi en lugekone som:

Lugekone, person m/k, som ikke alene udfører lugning, men også sår, dyrker, høster, opbevarer, fortærer og/eller nyder væksterne i/fra egen have. 

Da vi på ingen måde har nogen form for uddannelse hverken praktisk eller teoretisk udi gøren og laden i havebrug, kan denne og de øvrige sider kun betragtes som lugekonesnak og vi forventer da heller ikke at nogen skal blive klogere af disse skriverier, men kan det fornøje nogen at blive delagtigjort med vore erfaringer og den smule viden, vi har om planterne og deres anvendelse - så god fornøjelse, men husk det er og bliver kun

.Portræt af lugekonerne

Af hensyn til privatlivets fred er portrættet lettere sløret.

Vi er ikke nørder hvad angår PC og html og brug af samme, så bær over med vor måde at anvende disse redskaber på.

Vor lugekonesnak opbygges over tid og når vi har fri fra lugningen.


Vi laver en weblog med rss, så interesserede kan få nyheder.

Vi har også en emailadresse, som er snak@lugekonesnak.dkOpdateret juni 2013
Siderne er under opbygning

Sidens top